Salarisadministratie

 

SalarisadministratieUw bedrijf, uw personeel en uw administratie zijn gebaat bij een efficiënt werkende salarisadministratie.
Het uitgangspunt van Paalman Fiscaal Advies uit Apeldoorn is daarom het zo digitaal en automatisch mogelijk verwerken van de salarisstroken en betalingen.
Onze werkzaamheden voor uw salarisadministratie betreffen de volgende:

  • Maandelijkse opmaak salarisstroken incl. jaaropgave in het begin van het opvolgende jaar
  • Per email salarisstroken naar uw medewerkers
  • Verwerken of aanleveren van salarisjournaal voor uw administratie (boekhoudkundig gemakkelijk te verwerken)
  • Maandelijkse aangifte loonbelasting
  • Doormelden pensioenen
  • Toepassen van cafetaria regelingen
  • Toepassen van de CAO
  • Clieop met betaling van de salarissen (u hoeft dus niet alle betalingen handmatig meer in te voeren in uw bank)

Advies op salarisgebied

Er zijn veel vragen mogelijk omtrent het inrichten van uw personeelsbeleid. Beloning en salaris maken hier uiteraard een belangrijk deel van uit. Wanneer moet u iemand in dienst nemen? Bent u verplicht pensioen en loonheffing af te dragen voor iedere medewerker? Welke fiscale mogelijkheden zijn er om te besparen op personeelskosten zonder dat u hiermee de medewerker raakt? Hoe dient u de werkkostenregeling te implementeren? Kunt u beter iemand in dienst nemen of als zzp’er inhuren? Antwoord op al uw vragen op salarisgebied vindt u bij Paalman Fiscaal Advies.

Prijsindicatie

  • Salarisstrook: vanaf 10 euro per maand per medewerker
  • Advies op salarisgebied: op aanvraag

Meer informatie over de salarisadministratie? Neem contact met ons op.